אחיות כלליות

אחיות כלליות במרכז רפואי "מעייני הישועה"

מלכה טולדו

קרדיולוגיה

מזל חברוני

נצחיה פומפ

קרדיולוגיה

שרה גולדברג

יהודית אלכסנדר

מנהלת

אנה מורגנשטיין

קרדיולוגיה

דוד ברדה

קרדיולוגיה

גלית שמשון

כללית

נגישות