אחות אקדמאית

מימון הלימודים למתחילים לימודי סיעוד באקדמיה בשנת 2020 (שנת תשפ"א)

ניתן לקבל מלגת לימודים מטעם משרד הבריאות בגובה של 50% משכר הלימוד כהלוואה עומדת (בכפוף לאישור משרד הבריאות).

מימון הלימודים למתחילים לימודי סיעוד בבתי ספר לסיעוד בתוכניות להסבת אקדמאים בשנת 2020:

ניתן לקבל מלגת לימודים מטעם משרד הבריאות בגובה של 50% משכר הלימוד כהלוואה עומדת (בכפוף לאישור משרד הבריאות).

ניתן לקבל מלגת לימודים מטעם מפעל הפיס בגובה מלגת משרד הבריאות שתינתן בשנה א' ללימודים בלבד.
*התנאי לקבלת המלגה: זכאות למלגת משרד הבריאות והתנדבות בקהילה בהיקף של 60 שעות בשנה א'  

נגישות