אחים בסיעוד

יום האחות 2020 - מעיני הישועה

עמיתים יקרים, מוצגת בפניכם תוכנית העבודה לשנת 2020, עם דגש ייחודי על חגיגות שנת האחיות/ים הבינלאומית.  שנת 2020 היא שנה מיוחדת בה יוקיר העולם ויודה לאחיות/ים על פועלם ועשייתם. נדגיש כי המנהיגות הבכירה בסיעוד ממשיכה במלוא העוצמה להוביל שינוי ולהוסיף ערך באמצעות קידום ומינוף תחומי הליבה: הגדלת מספר האחיות/ים, פיתוח מקצועי, מיצוי הפוטנציאל התפקודי וחגיגות לציון שנת האח/ות הבינלאומי 2020.נאחל לכולנו שנת עבודה פורייה, מרובת הישגים משמעותיים ופורצי דרך.בברכה,ד"ר שושי גולדברגאחות ארצית ראשית וראשת מנהל הסיעוד

נגישות