הנהלת הסיעוד

הנהלת הסיעוד

שרון אייזר

שרון אייזר

מנהלת סיעוד

שרון אייזר

ורד טבח

סגנית מנהלת הסיעוד

ורד טבח

מיכל בן דב

רכזת פרוייקטים

מיכל בן דב

אורטל יפת

רכזת פיתוח מקצועי

נגישות